สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้สมาชิกใหม่ เปิดตัว ลูกวัลลาบีเผือก ต้อนรับปิดเทอม
งานวิ่ง KHAOKHEOW10 SEASON2 ตอนผองเพื่อนตะลุยรัน
วันช้างไทย 2560 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
งานส่งเสริมพฤติกรรม “ช่วยลดโลกร้อน” [VDO]