งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์: การตอบสนองเสียงของสัตว์แต่ละชนิด [VDO]
 
เมื่อเปิดเสียงให้สัตว์ฟังจะเป็นอย่างไร ?? วันนี้ทีมงานเปิดเสียงให้ลิงอุรังอุตัง ชิมแปนซี หมีควาย หมีหมา และสิงโตขาวฟัง โดยใช้เสียงของสิงโต กวาง และเสียงหมี พฤติกรรมตอบสนองของสัตว์แต่ละชนิดก็แสดงออกมาไม่ซ้ำกัน มีพฤติกรรมหวงถิ่น พยายามค้นหาที่มาของเสียง มีการตอบโต้โดยการส่งเสียงขู่
FACEBOOK : Animal Enrichment Khaokheowopenzoo
TWITTER : kkopenzooTH
SEE MORE YOUTUBE CHANNEL : AnimalEnrichment KhaoKeowOpenZoo