งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า “เพื่อนใหม่ ม้าลายกระดาษ”

งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับ ^^ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม “ ม้าลายกระดาษ ” สัตว์ชนิดต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมมาในเขตสายตาแล้วนั้นย่อมเกิดความอยากรู้อยากเห็น มักแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ออกมาเพื่อบ่งบอกถึงการสื่อสารในรูปแบบที่ต่างกันไป โดยเฉพาะม้าลายกระดาษที่ทีมงานนำลงไปในส่วนแสดงต่าง ๆ นี้ด้วยสีสันและ รูปร่างที่ชวนสงสัย

โทรศัพท์: 038 – 318444
แฟนเพจ: Animal Enrichment สวนสัตว์เปิดเขาเขียว