Ticket & INFO

 

th_aboutus1-001 th_aboutus1-002 th_aboutus1-003 th_aboutus1-004-1 th_aboutus1-005
 

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135ซม) 20 บาท
นักเรียนอนุบาล-ประถม (ในเครื่องแบบ) 20 บาท
มัธยมต้น-มัธยมปลาย-ปวช (ในเครื่องแบบ) 20 บาท
ปวส-มหาวิทยาลัย (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ทหาร-ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ฟรี
รถจักรยานยนต์ 10 บาท
รถยนต์ 50 บาท
รถบัส 60 บาท