ที่พักและบริการ

         
th_aboutus1-001-1 th_aboutus1-002 th_aboutus1-003 th_aboutus1-004 th_aboutus1-005
         

aboutus013 (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+ตู้เย็น+น้ำอุ่น+ระเบียง)
วันหยุดศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 2,500 บาท
วันจันทร์-พฤหัสฯ ราคา 2,200 บาท
ชมสวนสัตว์กลางวัน ไนซาฟารี และอาหารเช้า

  aboutus008 สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 15 ห้อง
(ห้องน้ำในตัว+แอร์ + ทีวี + ตู้เย็น +น้ำอุ่น)
วันหยุดศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,900 บาท
วันจันทร์-พฤหัสฯ ราคา 1,600 บาท
รวมรายการ ชมสวนสัตว์กลางวัน ไนซาฟารี และอาหารเช้า
 
aboutus007 สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 ห้อง VIP
(ห้องน้ำในตัว+แอร์ + ทีวี + ตู้เย็น +น้ำอุ่น)
วันหยุดศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 2,200 บาท
วันจันทร์-พฤหัสฯ ราคา 2,000 บาท
รวมรายการ ชมสวนสัตว์กลางวัน ไนซาฟารี และอาหารเช้า

  aboutus010 สำหรับ 14 ท่าน จำนวน 4 ห้อง
ราคาห้องละ 5,600 บาท
สำหรับ 12 ท่าน จำนวน 2 ห้อง
ราคาห้องละ 4,800 บาท
สำหรับ 10 ท่าน จำนวน 1 ห้อง
ราคาห้องละ 4,000 บาท
รวมรายการ ชมสวนสัตว์กลางวัน ไนซาฟารีและอาหารเช้า

aboutus009 สำหรับ 3 ท่าน จำนวน 10 ห้อง
(ห้องน้ำแยกนอกอาคาร+แอร์ + ทีวี + ตู้เย็น)
ราคาห้องละ 1,800 บาท
รวมรายการ ชมสวนสัตว์กลางวัน ไนซาฟารี และอาหารรเช้า

  aboutus012 ราคาชั่วโมงละ 800 บาท
aboutus011 ราคาชั่วโมงละ 300 บาท


aboutus006 บริการ รถกอล์ฟ ชมธรรมชาติและสวนสัตว์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ ช่วยอนุรักษ์โลก ในราคาที่คุณสามารถ
500 บาท/2 ชม.สำหรับ 4 ท่าน
700 บาท/2 ชม.สำหรับ 6 ท่าน
สอบถามโทร 038-318-444 ต่อ 212