eleshowtime

ส่วนแสดงช้างแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนแสดงสัตว์ ที่สมบูรณ์แบบมากอีกแห่งหนึ่ง เทียบเท่าในระดับโลก เพราะที่เท่าที่ทราบส่วนแสดงที่สามารถให้เห็นอิริยาบถของช้างในมุมมองใต้น้ำแบบนี้ มีไม่กี่แห่ง เช่น ที่ สวนสัตว์ไลป์ซิค เยอรมัน สวนสัตว์ซูริคที่สวิสเซอร์แลนด์ และอีกที่หนึ่ง คือ ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เราทำได้ทัดเทียม หรือดีกว่าด้วย เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด จึงถือเป็นความน่าภาคภูมิใจที่วันนี้ สวนสัตว์ไทย มีการจัดการสวนสัตว์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านสวัสดิภาพสัตว์ จริยธรรมในสัตว์และคุณภาพชีวิตสัตว์ คาดว่าส่วนแสดงแห่งนี้ จะมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

 

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail