ยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สวนสัตว์กลางคืน อ.ศรีราชา ชลบุรี

เขาเขียว ไนท์ซาฟารี          เขาเขียว ไนท์ซาฟารี   โปรแกรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เที่ยวชมมาเที่ยวซ้ำในบรรยากาศใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม   เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.  โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ  เวลา 19.00 น. และเวลา 20.00 น.  รวมตลอดทั้งการจัดบริการที่พัก อาคารและห้องประชุมสัมมนา   ที่คุ้มค่ากับการมาพักผ่อนทั้งไปกลับและพักแรม โดยบัตรค่าชม ไนท์ซาฟารี ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท เด็กราคา 50 บาท

สามารถติดต่อสอบถามและจองไนท์ ซาฟารี ได้ที่ 0-3829-8188, 0-3829-8270 หรือเว็บไซด์ http://www.kkopenzoo.comเมนู
แนะนำ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว www.kkopenzoo.com ตู้ ป.ณ.6 ปท.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
เลขที่ 235 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทร. 038-298188, 038-298270
All site contents copyright 2003-2006 Develop by kasaemsan@hotmail.com